Dodane przez Ola - czw., 05/05/2022 - 16:29
Spacer Razem w plenerze, 14 maja, godzina 11:00, filia 8

Podstawowe informacje

Placówka
Data wydarzenia
Opis wydarzenia

Spacer „Razem w plenerze”

14.05.2022 roku (sobota), godz. 11:00; czas trwania: 2-2,5 godziny

Miejsce zbiórki to pętla autobusowa przy SKM Kamienny Potok.

Cel spaceru: źródła Kamiennego Potoku.

Filia nr 8 Biblioteki Sopockiej zaprasza na „Razem w plenerze” – spacer po ciekawych zakątkach sopockiej przyrody, po których oprowadzać nas będzie Włodzimierz Śliwiński, Prezes Koła Polskiego Klubu Ekologicznego „Sopockie Potoki”.

O przewodniku spaceru:

Pan Włodzimierz Śliwiński jest absolwentem WSWF w Gdańsku-Oliwie (1974), emerytowanym nauczycielem wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Trójmiasta (w latach 1974-1984) oraz wykładowcą w WSWFiT w Sopocie na kierunku Turystyka i Rekreacja; wraz ze studentami organizował i prowadził rajdy piesze po sopockiej przyrodzie. Współpracuje z sopockimi szkołami i przedszkolami w zakresie wczesnej edukacji ekologicznej podczas zajęć na łonie sopockiej przyrody. Prowadził również ogólnodostępne spacery (bez ograniczeń wiekowych) w ramach cyklu „Sekrety sopockiej przyrody”. Jego pasją jest fotografowanie przyrody, zaś mottem: Radosna aktywność.

Przed spacerem należy zapoznać się z regulaminem spaceru dostępnym do wglądu w Filii nr 8 (Sopot, Mazowiecka 26) oraz na stronie www Biblioteki Sopockiej, a także zgłosić chęć udziału. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem: 605 787 330 (w godzinach otwarcia filii).

Opis:

Spacery w ramach cyklu „Razem plenerze” mają charakter wędrówek przyrodniczych, podczas których przewodnik opowiada o specyfice sopockiej przyrody, uwzględniając informacje na temat sopockich potoków, roślinności czy mijanych miejsc z ich ciekawą historią.

Opowieści są okraszone anegdotami i wspomnieniami oprowadzającego grupę. Przewodnik prezentuje także ciekawe książki promujące spacery i wędrówki, tematykę zarówno przyrodniczą, jak i poza przyrodniczą.

Opublikuj

Opublikuj