Dodane przez Paulina - czw., 03/23/2023 - 13:09
Jak mówić o starości? Debata

Podstawowe informacje

Placówka
Data wydarzenia
Opis wydarzenia

Zapraszamy na trzecią debatę organizowaną wspólnie przez Bibliotekę Sopocką w ramach projektu Miasto Seniora dofinansowanego ze środków Miasta Sopotu oraz Dom Pomocy Społecznej w Sopocie. Tym razem porozmawiamy z sopockimi seniorami o języku, jakim mówi się o seniorach i o starości oraz o tym, jak sami seniorzy chcieliby, żeby o nich mówiono.

Podczas spotkania porozmawiamy o negatywnych stereotypach i przekonaniach związane ze starzeniem się i postrzeganiem starości, o języku, który wyklucza starsze osoby, o deprecjonowaniu seniorów w przestrzeni publicznej, ale i niezrozumieniu ich potrzeb związanych z wiekiem, z których wynika konkretny sposób komunikowania się, np. wielkość czcionki, przejrzystość formułowanych komunikatów.

Porozmawiamy także o tym, czy osoby starszą lubią być nazywane “seniorami”. A jeśli nie senior, to czy jest lepsze i bardziej odpowiadające im określenie.

W debacie udział wezmą Alina Kietrys, Dorota Starościak, Jerzy Borowski.

Debaty zostały zorganizowane w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w którym opracowywany jest zakres usług społecznych dla mieszkańców Sopotu.

29 marca, godz. 12.00

Opublikuj

Opublikuj