Poniżej można pobrać Regulaminy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

Korzystanie z materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego wraz z Filiami
ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOPOCIE DOT. DOPUSZCZENIA MOŻLIWOŚCI WCHODZENIA OSOBY PEŁNOLETNIEJ DO BIBLIOTEKI ZE ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI:
Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie z dnia 03.09.2019 r.