Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.


Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was. Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym inspektorem danych osobowych Violettą Chmielak pod adresem e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I SPOTKAŃ AUTORSKICH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSACH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KTÓRYCH DANE ZBIERAMY DO KORESPONDENCJI

KLAUZULA INFORMACJA DLA STRON UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KTÓRYM UDZIELAMY INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY KONTAKTUJĄCEJ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH