Dodane przez Ola - wt., 11/30/2021 - 14:44
Seans filmowy dla osób rosyjskojęzycznych, 9 grudnia, godzina 16:30, filia 7 -Broadway

Podstawowe informacje

Placówka
Data wydarzenia
Opis wydarzenia

Wzruszająca historia zakazanej miłości, w czasach, w których nawet o intymnych sprawach decydowało sowieckie imperium. Film przenosi nas do świata, w którym w jednym mieście, oddzieleni murami i zakazami żyli Rosjanie i Polacy, którzy mimo strachu i wścibskich politruków kochali, cierpieli i mieli swoje marzenia. W tym docenionym przez wielu krytyków oraz publiczność i jury 33 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, widz znajdzie także to, czego zazwyczaj szukamy w kinie rozrywkowym: miłość, śmiech, łzy, wielkie dramaty i wielkie radości oraz wzruszenia...

Трогательная история запретной любви во времена, когда даже интимные вопросы решала советская империя. Фильм переносит нас в мир, где в одном городе, разделенном стенами и запретами, жили русские и поляки, которые, несмотря на страх и любопытных политруков, любили, страдали и мечтали. В этом фильме, оцененном многими критиками, а также публикой и жюри 33-го Польского кинофестиваля в Гдыне, зритель также найдет то, что мы обычно ищем в развлекательном кино: любовь, смех, слезы, великолепную драму, большие радости и эмоции... 

Opublikuj

Opublikuj