CZYTAK

Czytak – Biblioteka Sopocka dla niepełnosprawnych

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych
i słabowidzących – Edycja 2014” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”
im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka w ramach projektu otrzymała nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – urządzenie
Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Nasza
placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku.
Biblioteka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix” otrzymała bezpłatnie także pakiet prawie 1000
cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z wadą wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek
nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych
książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze
Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą
wzroku.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biblioteki Sopockiej
ul. Obrońców Westerplatte 16
więcej informacji na stronie www.mbp.sopot.pl
Tel. 58 551 12 86

pdf
Regulamin wypożyczania Czytaka Plus

 

 

czytak01