Strefa Innowacji

Strefy innowacji 2015
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w 2015 roku zaprosiła Bibliotekę Sopocką do udziału w projekcie Strefa Innowacji razem z 25 bibliotekami z całej Polski. Podzielone na 5 grup przez 10 miesięcy trzy osobowe zespoły ze wszystkich bibliotek brały udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatch, konferencjach i otrzymały ogrom wiedzy, inspiracji i nowych wyzwań. W naszej grupie znalazły się Biblioteki z Głogowa, Słupska, Kwidzyna, Wołomina. Efektem udziału w tym projekcie dla Sopotu był cykl szkoleń Praca z seniorem w instytucjach kultury – dla bibliotekarzy i pracowników innych instytucji w Sopocie pracujących z osobami starszymi. Łącznie szkolenie ukończyło 25 osób. Całość została sfinansowana z dotacji Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w kwocie 10 000 zł.
 
Strefy Innowacji 2016
To kontynucja projektu z roku 2015. Rok spotkań zaowocował nawiązaniem trwałych relacji i współpracy. Twórcy Stref Innowacji chcąc umożliwić lepszą wymianę doświadczeń docenili nasze zaangażowanie i kreatywność. Otrzymaliśmy wsparcie merytoryczne w postaci opiekunów grup, webinariów, godzin warsztatów i spotkań oraz możliwość odwiedzin w innych bibliotekach.
Zostaliśmy ponownie podzieleni na małe zespoły, tak by pracować nad łączcymi nas zagadnieniami, tematami ważnymi w naszych środowiskach lokalnych. Nasza grupa to Biblioteki z Piaseczna, Gołdapi i Sopotu. Temat – GRUPY WYKLUCZONE – ze szczególnym naciskiem na osoby starsze i niepełnosprawne i psychicznie upośledzone. We wrześniu odwiedziliśmy Bibliotekę w Gołdap,i a na paździenrik zaplanowana jest wizyta studyjna w Piasecznie. Dotychczas gościliśmy już Sopocie bibliotekarzy z Oświęcimia, Głogowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Piaseczna i Gołdapi.

Strefa Innowacji – szkolenie „Praca z seniorem w instytucjach kultury”, 04.11.15.

Kawiarenka kreatywna: Spotkanie z animatorkami Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – czyli inspiracje i pomysły na pracę z seniorami.
Czytaj dalej →

Strefa Innowacji – szkolenie „Praca z seniorem w instytucjach kultury”, 28.10.15.

Temat wykładu: Psychologia rozwoju w okresie dorosłości Prowadzący: dr Dorota Kalka
Czytaj dalej →

Strefa Innowacji – szkolenie „Praca z seniorem w instytucjach kultury”, 28.10.15.

Temat wykładu: Społeczna i kulturowa aktywizacja seniorów Prowadzący: mgr Edyta Bonk
Czytaj dalej →