Pisarze Sopotu

Tadeusz Gustaw Flach – Godlewski
Hanna Domańska
Zbigniew Jankowski
Jadwiga Lesiecka
Sławomir Sierecki
Krzysztof Maria Załuski
Monika Czerniewska
Gabriela Urszula Bieńkowska
Lesław Furmaga
Konrad Łapin
Wanda Staroniewicz
Jadwiga Elżbieta Zwara
Jerzy Afanasjew
Maryla Hempowicz
Franciszek Grucza
Wojciech Stanisław Kass
Maria Odyniec
Mirosław Stecewicz
Mieczysław Zydler
Stanisława Fleszarowa – Muskat
Maria Teresa Augustyniak
Edwin Jędrkiewicz
Eugenia Kochanowska
Jan Piepka
Irena Suchorzewska
Teresa Ferenc
Maria Boduszyńska – Borowikowa
Bohdan Kubicki
Ewa Polińska-Mackiewicz
Lena Tomaszewska
Wojsław Brydak
Krzysztof Wójcicki
Wojciech Fułek
Ewa Kuczkowska
Maria Zofia Pruszkowska-Karwowska
Jerzy Tomaszkiewicz
Stanisław Dejczer
Jan Michał Samsonowicz
Marek Idczak
Krzysztof Kuczkowski
Irena Przewłocka
Wojciech Witkowski
Jan Kaczkowski

Władysław Bartoszewski